Ботев

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Google
 • Blogger
 • LinkedIn
 • YahooBuzz
 • Yahoo! Bookmarks
 • Pinterest
 • MySpace
 • Live
 • StumbleUpon
 • Email
 • RSS
 • Add to favorites

Слава Севрюкова за Христо Ботев

Христо Ботев„Съзряното от мене за Ботев, Левски и Бенковски не е като в читанките.“

„Гледайки човека, аз съм безпристрастна. Но нито Левски, нито Ботев или Бенковски са имали този ореол. Създаден е впоследствие.“

„Ботев е нежна пламенна поетична натура. Не е професионално подготвен за отговорната роля на войвода, въпреки това, сърцато се заема с нея“.

„Преди да потеглят с четата, водачите са имали известни разногласия, но поетът с орлов поглед се е наложил. Смело я е повел.“

„За разлика от Левски, той е непрактичен. Като всеки роден поет, във висша степен е идеалист.“

„Напетият войвода е с чувствителна, нежна, ранима духовна настройка на поет, но е лишен от пълководчески качества.“

„В мигове на свръхчовешко напрежение, той не съумява да потисне обзелите го крайно мрачни чувства и настроения. Оживява поетът в него. В разрастващите се етапи на сътресение, достигащи логичната си кулминация, фината му изящна душа допуска груби тактически грешки.“

Димитър Икономов пише за сражението при Милин камък нещо, което потвърждава думите й: „Нашият войвода Ботев отслабна духом. Като виждаше какви млади и здрави момци падат от куршумите на врага и какви мъки и страдания изпитваха всички, неговата поетическа душа се покърти и той се почувства сломен. Голямо разочарование и разкаяние терзаеше душата му.“

Христо Ботев„Ропотът в дружината срещу това, че няма и следа от въстание и срещу онези, които са я повели (и подвели), става все по-явен. Расте, неуправляемо се усилва. Назрява остра реакция срещу водачите.”

„Добре прецеленият куршум, отпратил извисената душа на поета в други светове, не е турски. На четник е – висок едър мъж…“

„Стане ли дума, че българин провали Ботьовата чета, вие ще възразите: „Турчин е“. Знам, не е турчин. Но, за да се затвърди вярата на младото поколение, да заобича повече своята Родина, все пак кажете: „Турчин предаде Ботьова.“

Наклонен шрифт – Слава Севрюкова
Нормален шрифт- авторът на сайта

Източници:
„Прозрения. Свръхфеноменът Слава Севрюкова“, Христо Нанев

Сподели с приятели

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Google
 • Blogger
 • LinkedIn
 • YahooBuzz
 • Yahoo! Bookmarks
 • Pinterest
 • MySpace
 • Live
 • StumbleUpon
 • Email
 • RSS
 • Add to favorites
Email
Print
WP Socializer Aakash Web