Кирил и Методий

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Google
 • Blogger
 • LinkedIn
 • YahooBuzz
 • Yahoo! Bookmarks
 • Pinterest
 • MySpace
 • Live
 • StumbleUpon
 • Email
 • RSS
 • Add to favorites

Слава Севрюкова за Кирил и Методий

Кирил и Методий„Виждам две одухотворени същества. Младият е със закръглено лице. По-светъл. За разлика от Методий, който е мургав и дългобраз. С буден ум и висок дух, те са сред най-елитните представители на славянското племе в оная ранна средновековна епоха. Учат в Магнаурската школа ведно с бъдещи гръцки патриарси и императори.”

„Противно на общоприетото за тях, Кирил стои малко по-ниско в духовен план от брат си. Виждам го – експанзивен, рязък, остър. Високо образован философ, а е буен. Освен това има някои неугодни дела пред Отца… Виждам и Методий. Деликатен, тактичен, не толкова краен в реакциите. Превъзхожда Кирил в духовно отношение. Широко скроена натура. Улегнал характер. Затова покровителства енергичния си по-млад брат. Стимулира го да надмогне някои несъвършенства… Съзнателно сякаш се орисва цял живот да остане в сянката на Кирил. Голямото дело е извършено от Методий, но той е по-смирен и търпелив. Заслугите му за азбуката са толкова значителни, че, според мен, тя би трябвало да се нарече методиевица. След време хората ще узнаят това…”

Кирил и Методий„Вярата на Методий е колосална. Кирил умира рано, едва четиридесет и две годишен. Новосъздадената писменост предстои да се разпространи от Методиевите ученици из славянските земи. Преодолели неимоверни трудности, повелителите на писменото слово с усърдие и достойнство развиват християнски добродетели. С основание по-късно са канонизирани за светци.”

„Княз Борис е прозорлив държавник. Приема учениците на Кирил и Методий, за да превърне страната ни в духовно средище на огромното славянско море. Така младата по негово време България се нарежда сред водещите в тогавашния свят. Стратегически мост е между източната и западната култура. Последователите на първоучителите въздигат духа на българския народ. Апостолски му помагат за чистене натрупаната със столетия карма, въвеждайки го в смирение и богослужение.”

Наклонен шрифт – Слава Севрюкова
Нормален шрифт- авторът на сайта

Източници:
„Прозрения. Свръхфеноменът Слава Севрюкова“, Христо Нанев

Сподели с приятели

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Google
 • Blogger
 • LinkedIn
 • YahooBuzz
 • Yahoo! Bookmarks
 • Pinterest
 • MySpace
 • Live
 • StumbleUpon
 • Email
 • RSS
 • Add to favorites
Email
Print
WP Socializer Aakash Web