Новото човечество

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Google
 • Blogger
 • LinkedIn
 • YahooBuzz
 • Yahoo! Bookmarks
 • Pinterest
 • MySpace
 • Live
 • StumbleUpon
 • Email
 • RSS
 • Add to favorites

Новото човечество

Ванга за Слава Севрюкова: „Що е издумала, нарисувала или начертала, ке се сбъдне!

Новото човечество„На представителите на нашата цивилизация е отнета възможността „да виждат“ напред. В най-ранни зори обаче сме притежавали тази божествена способност. С развитие на шестата раса, тя ще бъде възкресена. Нима Вечността има Минало, Бъдеще?“

„Сапиенсът – Висше творение е човешкият дух! Не може да се измери и обясни. Пътят навътре винаги е с посока нагоре. Потомците ще черпят информация от непознати Космически енергийни канали. В един по-късен етап в този процес ще отпадне потребността от „небесни помощници“. Тези канали изграждат вътрешната информационна система на Вселената. С тях контактуват високо разумните същества в Необята. Сетивата на съвременника за извличане на информация от тези канали засега са недоразвити. Прекомерно рано е при господстващия недотам висок морал.“

„Науката и техниката добиха небивал възход за сметка на изоставащата интуитивност и свръхсетивност. Човечеството, казах ви, ще изживее период на неописуем технически възход. После, превърнало се в мишена на себе си, ще започне обрат. Това, което споделям, може да ви се стори фантастика. И тъй, след време ще отпаднат съвременните придобивки – компютри, телевизори, видео, все по-модерни супертелефони. Ведно с новите, многократно по-съвършени технически чудесии, които неустоимо ще изкушават бъдещите потомци. За тях още нищичко не подозирате. Задават се учудващи промени, но вече от съвършено друго естество. Трудно е да си ги представите. Когато двама души в оная епоха решат да контактуват помежду си и единият, примерно, е на Северния, другият на Южния полюс, ще осъществяват връзка без техника, по духовен път. Ще ползват, благодарение разраснатите възможности на събудения ум, каналите, трасиращи Космоса. Фини като паяжини, невидими, ала сетивно доловими. Набраздили вселенския купол, по тях непрестанно тече информация, обслужваща високо еволюиралия Разум. Задава се, помнете, начало на ново, много по-извисено общуване.

Задава се епоха, осветена от възхода на човешкия дух. Тогава славата на техниката безвъзвратно ще е отшумяла. Ще са отпаднали вредните емисии и тежки производства. Ще са създадени нови технологии с екологически енергийни източници, извлечени от Космоса. И най-вече – ще има много Светлина в човешките отношения. Неудържимият духовен развой ще започне към 2 075 година.

Новото човечествоНови хора ще се явят. Има ги вече – засега малцинство. Добри, свръхчувствителни. С небесни дарби. Такива ще са владетелите на нежната реалност на фините сетива. В тях ще пулсират мощни духовни вълни. Идното поколение ще е по-милостиво от нашето. Първичните елементарни човеци, които понастоящем преобладават, в ония дивни години все повече ще редеят. До бъзвъзвратно изчезване. Това няма да стане като с магическа пръчица, а постепенно.”

„Не се надявайте машинните завоевания да превземат върховете, които човешкият мозък е в състояние да даде на цивилизацията. Какво е техниката, ако не материализирана в машини мисъл? Умът ни, като миниатюрно копие на Всемирния разум, е много, ама мно-о-ого повече от нея. Намерим ли пътя към себе си, разработим ли скритите в нас резерви, ще можем да се озовем навсякъде. Започне ли бъдният човек със силата на мисълта да посещава други планети и звезди, летателните чудесии, за които говорих, напълно ще отпаднат. Съвършено излишни ще са тогаз и ракетите. Свободно чрез духа си ще проникваме в Безкрая – сред примамливите лабиринти на макро и микрокосмоса. Архаични допотопни съоръжения, съвременните космически апарати ще заемат достойно място, но вече като музейни атракции, очертаващи изминатия път в нашето развитие. Ще изчезнат оглушително ревящите машинни чудовища. В онова не особено далечно време съвършените доскоро придобивки, рожба на човешкия ум, веднъж завинаги ще бъдат запокитени на сметището на историята.“

„И така с времето компютрите ще стават все по-бързи. Ще обработват все по-огромно количество информация. Но после машинните изненади ще отстъпят пред свръхвъзможностите на събудения Дух на сапиенса. По-мощен от всичко, в търсене и реализиране на нови знания. Не забравяйте – истинският възход на богоподобния интелект не е в създаване на изкуствен.”

„Предстои оформяне на разширено космическо съзнание. Предпочитам да преценям хората не толкова по външен вид, колкото по душите им, макар лицето и тялото да отразяват духа. Но доколкото виждам – задават се откроими промени в човешката физика. Телата на потомците ще бъдат много по-одухотворени, пластични, красиви. От съвременна гледна точка физиката на идните човеци няма да е красива…

Представата за естетика с плавния еволюционен ход ще се промени. Хората с нова идентичност ще са с високи чела, по-големи глави и крехка мускулатура. В столетията занапред няма да се хранят обилно като нас. Та ние засега сме като полуживотни. Пробудената Духовност и новият начин на живот ще допринесат за посочените отлики. Ще имат много по-ярко откроено умствено изражение.”

„Ще нарастват людете с кафяви очи и кестеняви меки коси. Синеоките, русите почти напълно ще изчезнат. Човешката кожа ще става по-прозрачна и светла. Дори негрите постепенно ще почнат да изсветляват. Ще се увеличат левичарите. Те превъзхождат в известна степен другите, защото центърът на духа е по-близо до лявата ръка. По тази причина вдъхновението при тях се излива леко, спонтанно.”

Новото човечество„Новата генерация няма да се интересува от физическия вид така, както ние. Стремежът ще е навътре, към същината. Към повишената чувствителност и разцъфтяване неземната красота на Духовното. Бъдещето принадлежи не на глобалния, завоювал ресурсите на Земята сапиенс, а на космическия – понесъл Вселената в душата си.”

„С променения стандарт за красота, култът пред човешкото тяло за идните поколения ще отстъпи назад. Ще се открои нова тенденция – преклонение пред Духа. Тялото ще е все по-подвластно на висшия АЗ. Ония хора ще са по-малко емоционални, но по-сетивни и умствено деятелни. Много по-смислено ще реализират живота си в тясна симбиоза с природната среда.”

„След хилядолетие съвременният сапиенс от гледна точка на нашите критерии ще изглежда недоразвит и…, нека не се обиждаме, но сякаш малко изроден. Отношението към физическото тяло и модата, ще отстъпят на ново разбиране за Духа и Душата. Енергията на онези същества ще бъде пренасочена за тяхното усъвършенстване. Бъдещето принадлежи на шестото сетиво. То ще заеме полагащото му се място, завладявайки напълно живота. Това ще е извисена нова човешка раса с отворено „трето око“. Хората ще ползват на 100% мозъчни способности.”

„Болестите ще намаляват. Те винаги са издавали страданието на духа и неправилния живот. Онези същества ще са умствено, физически и морално по-съвършени. Лекарствата ведно с придобивките на техниката ще бъдат изхвърлени. Тогава Човечеството ще осъзнае – прехваленият двадесети век е тъмна средновековна ера на тровеща здравето фармацевтика…”

Новото човечество„Фантастичен възход! Съвършенство на духа в неговото владеене. Людете ще стават все по-фини, деликатни, милостиви и добронамерени. Само със силата на мисълта в ония далечни времена ще можете да се храните. Ще пътувате с нейна помощ навсякъде. Разширявайки неимоверно обхвата й, ще изживеете, пак благодарение на нея, всичко, което пожелаете. Безгранично ще се разшири психотропното ви зрително поле. За да оживее Необятът и проговори вечното безмълвие на безбрежните простори. Но това ще е едва след като Човечеството изработи всички духовни добродетели. Ония люде няма да са първични и с разраснато Его като нас. По начина ни на живот, пак ще повторя, все още сме твърде близо до животните. Някъде дори ги надминаваме – сексът е едва ли не развлекателен спорт. Виждам епохи далеко напред. Страстите ще залинеят. Мъжът и жената в непонятните за нас години тогава ще се събират заедно единствено при желание да създадат поколение. Духовността, както е известно, няма пол. В още по-късен етап ще закърнее до пълно изчезване сексуалният нагон. Тогава окончателно ще отпадне потребността от раждане и прераждане.”

„Знайте, бъдещето принадлежи на психотрониката. Идният свят – на Новото човечество. То ще възвърне изгубеното равновесие със Земята и Вселената. Ще се развият в най-висша степен умствените заложби. Създадат ли едно изглеждащо днес фантастично общество, онези хора ще творят чудеса. Но преди това ще са овладели Природата. В смисъл – вникнали в божествената й хармония, напълно ще подчинят живота си на законите й. Едва тогаз окончателно ще отпаднат битовите проблеми. Далечните ни наследници няма да са подвластни като нас на тях.”

„Хората в предбиблейска епоха са били значително по-едри от нас, почти исполини. Освен това живеели са неимоверно по-дълго. В недалечно бъдеще, както се „разкрива“ пред „психотронното ми око“… Ето, съзирам – към края на съвременния цикъл (след 2100 година) земният път за нашите потомци ще продължи да се увеличава. При отделни индивиди тогава може да достигне до 170 години.”

Новото човечество„Настъпват времена, когато човек ще може да черпи информация от Космоса, защото той самият е Космос. Всичко там, се съдържа и в него. Ония хора няма да са забравени от Небето. Виждам – след 2075 година, към края на цикъла (2100 г.) повечето от тях ще имат пряк контакт с Висшата сила. Доста по-късно, към 2450-та година, в още по-висша степен ще се развива и процъфтява Духовността.”

„Новият човек ще е грацилен, нежен, неотдаден на материалното. С деликатно телосложение, доста по-ниско тегло и многократно по-овладян ум. Ресурсите на неразработения човешки дух са безкрайни. Това в задаващите се по-късни етапи ще му помогне да преодолее дори земното притегляне. Помнете – без машини.”

„Освен това оня тип същества, както вече разкрих, с лекота ще си предават мисли, без да са им необходими технически уреди, независимо от разстоянията. Впечатляващото днес ясновидство ще е банално средство за земна и космическа комуникация. Необятната Вселена за суперцивилизацията ще се превърне в уютен, все по-благодатен дом. Това, което изглежда като фантастична приказка в моите уста, един ден ще бъде достояние на едно ново духовно поколение.”

„В духовно извисената суперцивилизация Човечеството ще развие много повече умения. Това няма да е безметежно и наготово. Ще се явят нови и нови трудности. И да искаме, не ще ги избегнем. Потребни са за развитието, както кислорода за живота. Преодоляването им провокира стремеж към Светлина. Ако тъма засенчва кръгозора ви, не се плашете. Временно е. Препъне ли ви камък по пътя, продължете. И, съхранили духовна красота, смело напред! За човека, дошъл в края на своята еволюция, няма да има невъзможни неща.”

„Бъдещото Човечество ще говори един език. Задава се контрапроцес на състоялите се някога „библейски събития с Вавилонската кула“. В него ще има от словесния фонд на всички народи. Ще преобладава английският. Речник без многословие – с по-малко думи ще се предава повече съдържание. Нима не е така и в природата – тя постига много с малко…“

„Народностните езици не ще се погубят, въпреки наличието на общо комуникативно средство. Ще се запази тяхната есенция. Ще оцелеят – свидна вековна традиция, но с ограничена функция.”

„Подобни тенденции се открояват и за отделните народи. Постепенно ще се заличат държавите. Ще се обособят като провинции, изграждащи Единната земна общност. Това няма да попречи на народите да съхранят обичаите и фолклора си.“

„Никога няма да се изчерпи Световният разум. „Отвъд Предела“ ще отпадне настоящият тип биологическа еволюция. Това ще е след продължително и бурно усъвършенстване на човешката душа. Тя в ония необозримо далечни хилядолетия не ще изпитва повече потребност да посещава Земята в тяло от плът и кръв. За бъдещия съвършен сапиенс ще е напълно излишна миграцията, наречена живот. Съвкупността от познания, предоставени от временното земно пребиваване, в непонятните за нас, откъснати в бъдещето епохи, изцяло ще са усвоени.”

„Далечните ни потомци ще следват всемощния космически ритъм стъпка по стъпка. В ония епохи ще сме вникнали в същината на Истината и Мъдростта. Интелигентността, интуицията, информацията от свръхсетивата са истинското ни скрито оръжие. Тогава ще се превърнем в още по-извисено Ново небесно човечество.”

Наклонен шрифт – Слава Севрюкова
Нормален шрифт- авторът на сайта

Източници:
„Зеница към Вселената. Свръхфеноменът Слава Севрюкова“, Христо Нанев

Сподели с приятели

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Google
 • Blogger
 • LinkedIn
 • YahooBuzz
 • Yahoo! Bookmarks
 • Pinterest
 • MySpace
 • Live
 • StumbleUpon
 • Email
 • RSS
 • Add to favorites
Email
Print
WP Socializer Aakash Web