Патриарх Евтимий

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Google
 • Blogger
 • LinkedIn
 • YahooBuzz
 • Yahoo! Bookmarks
 • Pinterest
 • MySpace
 • Live
 • StumbleUpon
 • Email
 • RSS
 • Add to favorites

Слава Севрюкова за Патриарх Евтимий

„Историята, пресъздадена от Григорий Цамблак, както ми се „открива да видя“, е напълно реална. Житиеписецът не преувеличава.“

„Евтимий е природно надарен с титанична Духовна сила. Има способност да упражнява власт над човешката воля. Необикновените му качества са кармично предопределени от предходен негов живот…“

„Патриарх Евтимий е прероденият апостол Павел. С падането на Търновград под османска власт възниква опасност кървавият акт да се повто­ри. Но това няма да стане. Животът на Апостол Павел, като римски гражданин, завършва с обезглавяване. Тогава ду­шата му е съжалила за възможността да даде още духовна храна и подкрепа на търсещите християни. От тоз миг свише е предначертано да се избегне подобна смъртна казън в новото въплъщение на извисения му дух.“

Патриарх Евтимий

„Със следващия си живот като Евтимий, духовната същност на апостол Павел получава възможност за довършване на някогаш­ната мисия. Преданата на правата вяра душа с усърдие завоюва патриаршески сан. Така поема отговорност да помага на един от християнски­те народи, този на българите, в страшно тру­ден за оцеляването му период – стоварването на османското владичество. И отново може да слу­жи достойно на Църквата.“

„Извисеният дух рядко се въплъщава. Извършва се все в периоди на върховни исторически и религиозни изпитания. Такова е падането на България под османско иго. Завоевателите безмилостно ще разрушат стотици църкви и манастири, но, благодарение съхраняващата сила на вярата, не ще постигнат власт над Духовността. И народът ще оцелее. Тогава апостол Павел, превъплътен като Евтимий, поема неимоверни трудности. Извършва свръхчовешка дейност, смирено носейки кръста. Реализацията на душата му не е по негов избор, а по поръка на Висшите небесни сили.“

Наклонен шрифт – Слава Севрюкова
Нормален шрифт- авторът на сайта

Източници:
„Прозрения. Свръхфеноменът Слава Севрюкова“, Христо Нанев

Сподели с приятели

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Google
 • Blogger
 • LinkedIn
 • YahooBuzz
 • Yahoo! Bookmarks
 • Pinterest
 • MySpace
 • Live
 • StumbleUpon
 • Email
 • RSS
 • Add to favorites
Email
Print
WP Socializer Aakash Web