Създателя

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Google
 • Blogger
 • LinkedIn
 • YahooBuzz
 • Yahoo! Bookmarks
 • Pinterest
 • MySpace
 • Live
 • StumbleUpon
 • Email
 • RSS
 • Add to favorites

Слава Севрюкова за Създателя

Създателят

„Неведнъж съм се молила да съзра Бог-отец, Създателя и Вседържателя на Вселената. …И ми се разкри видение. Но преди това чух: „Това, което ще се яви пред теб, не е Бог, а негово отражение. Очите човешки не могат да съзрат Първопричината на причините…“ В тоя миг в звездната космична шир се извиси могъщ трон. Над него проблесна. Възправи се огромна канара. Обхващаше Вселената открай до край. И прокънтя глас: „Бог е като нея!“

Колосална мощ изпълваше и контролираше с всепроникващ Разум Мирозданието. Тогава пред духовното ми зрение се яви Христос – ослепителна златеещосребриста Светлина се изви и отцепи от огромната канара. Пронизващо ярка. Изстенах. Очите остро ме заболяха. Премрежиха се. Пред мен се бе възправил всъщност не Спасителят, а Неговото отражение.

Прокънтяха слова: „Това е Синът на Отца, вашият Иисус Христос, незаченат чрез мъж.“ Край Него кръжеше Светият Дух – блестящо сияние, опасващо Всемира. Съзрях: Творецът изтръгна звезден облак трептяща светлина от себе си. Превърна я в лъчисти прашинки. Разпръсна ги. Разлетяха се в красив огромен рояк. Миг след това вложи по една от тях във всяко от човешките същества. Заблестя. Запулсира. Освети душите им.”

Създателят

„Красив е „космосът на човешкия свят“. Погледнат отгоре, уподобява звездна жарава. Сияят милиарди божествени искри, припламващи в сърцата. В мигове на просветление осъзнаваме – Божията искрица разпалва енергията ни.”

„Как да съзра Бога? Ще ме изпепели… Неописуем е. Мога само да усетя Неговото отражение. Това е колосална блестяща Енергия, изпълваща открай до край Всемира.”

Подобни са твърденията на Ванга „Бог съществува, но няма фигура. Той е кълбо от светлина, в което не можеш да погледнеш. Само светлина – друго не се вижда.“ и на Вера Кочовска „Бог е ярка заслепяваща светлина“.

„След небесното Възнесение на Христа жив човек не го е виждал. Възможно е да се съзре единствено отражението на земното му проявление. „Дава се“ на единици… Когато го гледам, съзирам – светлина бисерна, не огнена. Нежно трепти, трепти… Там, в непостижими висини е Всемирното Величие.”

„Да, вярно, Господ ни е създал по свой образ и подобие… Но тежко ни, вземем ли в Него да съзираме себе си…”

Наклонен шрифт – Слава Севрюкова
Нормален шрифт – авторът на сайта

Източници:
„Зеница към Вселената. Свръхфеноменът Слава Севрюкова“, Христо Нанев
„Прозрения. Свръхфеноменът Слава Севрюкова“, Христо Нанев

Сподели с приятели

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Google
 • Blogger
 • LinkedIn
 • YahooBuzz
 • Yahoo! Bookmarks
 • Pinterest
 • MySpace
 • Live
 • StumbleUpon
 • Email
 • RSS
 • Add to favorites
Email
Print
WP Socializer Aakash Web