Хитлер

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Google
 • Blogger
 • LinkedIn
 • YahooBuzz
 • Yahoo! Bookmarks
 • Pinterest
 • MySpace
 • Live
 • StumbleUpon
 • Email
 • RSS
 • Add to favorites

Слава Севрюкова за Хитлер

Хитлер„В предход­ното си съществувание той е бил Нерон. Тога­ва е носил мощен творчески импулс, ала въпреки високото си положение в Рим, не е могъл да го реализира. Това се повтаря и в последното му въ­плъщение като нацистки лидер.“

„Хитлер не е убит – укрил се е и живял до средата на петдесетте години. Емигриралият под чужда самоличност в Латинска Америка. И въпреки болестите в края на живота си, злият гений на човечеството запазва демонично излъчване. До сетния си земен ден Хитлер не се разкайва за са-танинските дела. Не иска прошка от душите на мъртвите, които лекомислено е пратил на оня свят. Не спира змийското хоро в главата на низвергнатия диктатор. Така натрупва още по-черна карма. Повече от другите нацистки злодеи тази тъмна душа ще отговаря пред Висшата светлина за съзнателно извършения геноцид срещу Човечеството и здравия разум.“

„Хитлер все още не се е проявил в плът и кръв на Земята. Това няма да е скоро… Подхвърлено дрипаво дете, в новата си инкарнация Хитлер ще е един бъдещ Гаврош. Няма да знае ни майка, ни баща. Така ще е, защото е оставил на света милиони деца сираци. Ще преживява в мизерна оскъдица. Ще бъде обиждан и бит. Ще му се присмиват и пренебрегват. Трябва да изживее хиляди „неправди“, да понесе огромни мъки. Това е цената за страданията на безчет човешки същества с прекършени по негова вина съдби. Ще „плати“ за жестокостта на най-голямата шестгодишна световна лудост на войната, която е предизвикал, отвързвайки слепите стихии на ада.

ХитлерДушата на Хитлер, за разлика от тази на Сталин, не е толкова примитивна. По-слабо я притегля земната твърд. Затова, въпреки негативите си, ще се преражда през по-дълги времеви интервали. Това е не по-малко неприятно. Ще се топи, мъчително чистейки се, тук. Ще страда и Отвъд. Великата музика на Вселената изключва дисхармонията. Само огънят на Любовта изпепелява злото. Завинаги. Тъмната духовна същност на Хитлер ще се въплъщава много пъти на Земята през огромни времеви интервали. И това ще е все като пренебрегвано нещастно същество. Предстоящите негови въплъщения системно ще се повтарят дотогава, докато с неимоверни страдания изкупи натрупа­ните масиви от негативизъм.

В Адолф Хитлер е въплътен огромен тъмен дух, дошъл с мисия на Земята. Духът на паднал ангел.“

Наклонен шрифт – Слава Севрюкова
Нормален шрифт – авторът на сайта

Източници:
„Прозрения. Свръхфеноменът Слава Севрюкова“, Христо Нанев

Сподели с приятели

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Google
 • Blogger
 • LinkedIn
 • YahooBuzz
 • Yahoo! Bookmarks
 • Pinterest
 • MySpace
 • Live
 • StumbleUpon
 • Email
 • RSS
 • Add to favorites
Email
Print
WP Socializer Aakash Web