Готическите катедрали

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Google
 • Blogger
 • LinkedIn
 • YahooBuzz
 • Yahoo! Bookmarks
 • Pinterest
 • MySpace
 • Live
 • StumbleUpon
 • Email
 • RSS
 • Add to favorites

Слава Севрюкова за Готическите катедрали

Готическите катедрали„Не мислете, че в архитектурата има намеса свише. За оня етап от християнството е характерна остротата. Прониква от междучовешките отношения и се пренася в храмовото строителство. Епоха на разоряващи войни и масови унищожения. Такова е и мисленето. Считали са, че от врязаните в облаците катедрали Висшата светлина по-лесно ще проникне в молитвения дом. По-цялостно ще се приеме от поклонниците. Били са убедени: остротата в архитектурните форми и остротата в междучовешките отношения имат сходни вибрации. Те създават синхрон в контакта Бог-човек.

Но ето, настава епохата на Ренесанса. Знанията за света се разширяват. Животът се променя. Навлиза повече хармония, благост и любов. Архитектите изоставят режещата готика, насочват се към плавно извити куполи. Куполът е близък до природните форми. Синхронизира със заоблените структури на Вселената, в която ренесансовата личност с интерес прониква. Развитието на строителството се влияе от духовната еволюция на човечеството.”

Наклонен шрифт – Слава Севрюкова
Нормален шрифт- авторът на сайта

Източници:
„Бъдете в този свят, но не от този свят. Свръхфеноменът Слава Севрюкова“, Христо Нанев

Сподели с приятели

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Google
 • Blogger
 • LinkedIn
 • YahooBuzz
 • Yahoo! Bookmarks
 • Pinterest
 • MySpace
 • Live
 • StumbleUpon
 • Email
 • RSS
 • Add to favorites
Email
Print
WP Socializer Aakash Web