Сталин

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Google
 • Blogger
 • LinkedIn
 • YahooBuzz
 • Yahoo! Bookmarks
 • Pinterest
 • MySpace
 • Live
 • StumbleUpon
 • Email
 • RSS
 • Add to favorites

Слава Севрюкова за Сталин

Сталин„Кремълският деспот след физическия си край за кратко престоява в Отвъдността. Съкратено нелеко пребиваване на примитивна душа в божествените селения. Небето сякаш я отблъсква. Стремително притеглена от „земното чистилище“, грубата му духовна същност мълни-еносно е изстреляна надолу, към нашия свят. За да се въплъти в тяло. С нова житейска съдба по нелеки, дори мъчителни пътища, трябва да изкупи мрачната си карма. Недълго след смъртта Сталин е прероден в бедна страна от третия свят. Неистово изстрадва мизерната си корица хлебец като низвергнат, необичан от никого хамалин. Труди се от сутрин до мрак на едно пристанище. Духовната същност на диктатора отново напира за властна реализация. Не са отмрели старите навици. Воден от тях, кръвта му кипи. Упорства да се налага над другите хамали. Удря властно с юмрук по масата. Крещи, нервничи.

„Наказанието“ е шанс за работа върху себе си. За справяне с трудностите. В случая – далече от хлъзгавата примамливост на властта. Нелек урок. Потребен на духовната му същност.. Лишен от привиле­гии, опитите му да мародерства над хората в това и всяко следващо прераждане са обречени. Безкомпромисен е Космическият закон на Справедливостта. В настоящия живот на хамалин има многодетно семейство. Принуден е да го изхранва с непрестанен, непосилен, лошо платен труд. Грижи се за близките си, а преди, изкушен от собственото си „величие“, надменно ги е прене­брегвал.”

Наклонен шрифт – Слава Севрюкова
Нормален шрифт – авторът на сайта

Източници:
„Прозрения. Свръхфеноменът Слава Севрюкова“, Христо Нанев

Сподели с приятели

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Google
 • Blogger
 • LinkedIn
 • YahooBuzz
 • Yahoo! Bookmarks
 • Pinterest
 • MySpace
 • Live
 • StumbleUpon
 • Email
 • RSS
 • Add to favorites
Email
Print
WP Socializer Aakash Web